نرخ پرواز اهواز به رامسر برای تاریخ ۹۶/۵/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۰:۴۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز