قیمت بلیط اهواز به رامسر برای تاریخ ۹۶/۷/۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۰ به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز