قیمت بلیط اهواز یه رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۲۴۵۰۰۰ تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز