نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ ۹۷/۹/۲۱ با هواپیمایی ایران ایر به طور سیستمی ۳۳۶ هزار تومان است.