قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز