قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ های ۲۴۵۰۰۰ تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) و به صورت چارتری به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز