نرخ پرواز اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۶:۳۰ به مبلغ ۲۵۶۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز