قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۰/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۶:۴۰ به مبلغ های ۱۲۴۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) و ۴۳۲۰۰۰ تومان (چهارصد و سی و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز