قیمت بلیط اهواز به رشت برای تاریخ ۹۶/۳/۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز