نرخ پرواز اهواز به ساری برای تاریخ ۹۶/۹/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد و هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز