قمیت بلیط اهواز به ساری برای تاریخ ۹۶/۱۱/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز