نرخ پرواز اهواز به ساری برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۱۸۹۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و نه هزار تومان) و ۳۶۸۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز