قیمت بلیط اهواز به ساری برای تاریخ ۹۶/۱۰/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۴۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز