نرخ پرواز اهواز به شیراز برای تاریخ ۹۶/۷/۴ به صورت سیستمی باهواپیمایی آسمان در ساعت ۲۲:۵۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) می باشد.

بلیط اهئاز به شیراز برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۸۹۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز