نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ های ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) و ۳۳۲۰۰۰ تومان (سیصد و سی و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز