نرخ پرواز اهواز به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۳/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۳:۳۰ به مبلغ های ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و ۳۰۷۰۰۰ تومان (سیصد و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز