نرخ پرواز اهواز به قشم برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۷۳۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز