بلیط اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۸۱۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز