قیمت بلیط پرواز اهواز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۵ (وبژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری و  سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۱۵ به مبلغ های ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) و ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست ویازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ های ۲۸۶۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) و ۵۰۰۰۰۰ تومان (پانصد هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

پرواز ارزان اهواز به مشهد را می‌توانید به صورت آنلاین خریداری نمایید.

لذت پرواز با آنیل پرواز