نرخ پرواز اهواز به نوشهر برای تاریخ ۹۶/۶/۱۱ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز