نرخ پرواز اهواز به کرمان در تاریخ ۹۷/۸/۱ با هواپیمایی ماهان ساعت ۱۰:۰۰ ۴۷۷۰۰۰ تومان می باشد.