قیمت بلیط اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۷/۳/۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۴۰۳۰۰۰ تومان (چهارصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز