نرخ پرواز اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۷/۵/۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۴۴۲۰۰۰ تومان (چهارصد و چهل و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز