نرخ پرواز اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۴۰۳۰۰۰ تومان (چهارصد و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز