قیمت بلیط اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۳۰۴۰۰۰ تومان (سیصد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز