نرخ بلیط اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۹/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۳۳۷۰۰۰ تومان (سیصد و سی و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز