قیمت بلیط اهواز به کرمان برای تاریخ ۹۶/۵/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۸۴۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز