قیمت بلیط اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۹/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۳۷۴۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز