قیمت بلیط اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۶/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۳۷۲۰۰۰ تومان (سیصد و هفتاد و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز