قیمت بلیط اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ های ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز