قیمت بلیط اهواز به کویت برای تاریخ ۹۷/۵/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۹:۳۰ به مبلغ ۴۵۵۰۰۰ تومان (چهارصد و پنجاه و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز