نرخ پرواز اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ ۳۶۰۰۰۰ تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز