نرخ پرواز اهواز به کویت برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۰۵ به مبلغ های ۳۶۱۰۰۰ تومان (سیصد و شصت و یک هزار تومان) و ۵۳۶۰۰۰ تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز