قیمت بلیط اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۳/۱۵ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۴۵۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و پنج هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز