نرخ بلیط اهواز به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۴۰ به مبلغ های ۱۷۸۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و هشت هزار تومان) و ۱۸۸۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز اهواز به کیش برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز