قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۷/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۱:۳۰ به مبلغ های ۲۴۵۰۰۰ تومان (دویست و چهل و پنج هزار تومان) و ۳۳۱۰۰۰ تومان (سیصد و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز