نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۲/۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۱۰ به مبلغ ۱۸۶۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز