قیمت بلیط اهواز به یزد برای تاریخ ۹۶/۸/۲۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۹:۰۰ به مبلغ ۲۰۵۰۰۰ تومان (دویست و پنج هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز