پرواز اهواز یزد برای ۲۸ مهر ماه ۹۷ در ساعت ۱۰:۰۵ با ایران ایر سیستمی به قیمت ۲۳۰۰۰۰ تومان هست.