نرخ پرواز اهواز به یزد برای تاریخ ۹۷/۲/۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) میباشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز