نرخ پرواز بندرعباس به آبادان برای تاریخ ۹۶/۱۰/۶ به صورت سیستیم با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۱۸۴۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز