نرخ پرواز بندرعباس به تهران برای تاریخ ۹۷/۳/۱ به صورت سیستمی

با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۴۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

برای مسیر برگشت یعنی بلیط آفری تهران به بندرعباس می‌توانید با عضویت در کانال ما از قیمت‌ها مطلع شوید.

لذت پرواز با آنیل پرواز