نرخ پرواز بندرعباس به رشت برای تاریخ ۶/۲/۳۱ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۳۳۰۰۰ تومان (دویست و سی و سه هزار تومان) می باشد.

ارزانترین بلیط بندرعباس به رشت را در سایت ما خواهید یافت.

لذت پرواز با آنیل پرواز