نرخ بلیط بندرعباس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۳/۲۰ با هواپیمایی کیش ایر به صورت سیستمی در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

بلیط لحظه آخری بندرعباس به مشهد

لذت پرواز با آنیل پرواز