نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۱۵ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز