نرخ پرواز بندرعباس به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۳۰ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۰۶۰۰۰ تومان (دویست و شش هزار تومان) می باشد.

پرواز چارتر بندرعباس به مشهد

لذت پرواز با آنیل پرواز