قیمت بلیط بندرعباس به یزد برای تاریخ ۹۶/۹/۲۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز