قیمت بلیط بندرعباس به یزد برای تاریخ ۹۶/۱۱/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز