قیمت پرواز بندر عباس به تهران برای تاریخ ۹۶/۱/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۸:۰۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۸:۴۵ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • جارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۱۵ به مبلغ ۱۲۹۰۰۰ تومان (یکصد و بیست و نه هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.
  •  چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۶:۴۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۴۰۰۰۰۰ تومان (چهارصد هزار تومان) میباشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۴۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و چهار هزار تومان) ، و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۴۸۹۰۰۰ تومان (چهارصد و هشتاد و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۰۹:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) ، و در ساعت ۲۲:۱۰ به مبلغ ۱۶۴۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز