قیمت بلیط بندر عباس به چابهار در تاریخ ۹۶/۱/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ های ۹۲۰۰۰ تومان ( نود و دو هزار تومان) و ۲۰۹۰۰۰ تومان (دویست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز